حرفش را نزن!

رفتنت اغاز ویرانیست حرفش رانزن

                                ابتدای یک پریشانیست حرفش رانزن

گفته بودی چشم بردارم من ازچشمان تو

                                چشمانم بی توبارانیست حرفش رانزن

/ 5 نظر / 15 بازدید
شهاب

سلام خیلی ممنون که سر زدین.[گل] اگه دوست داشتی با عنوان "باور سبز" لینکم کن و بگو با چه اسمی لینکت کنم.

شیما

[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل]

شیما

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ ┊  ┊┊  ┊┊ ✿ ┊  ┊┊ ✿✿ ┊  ┊┊  ┊  ✿✿ عزیزم اپم.

شیما

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ ┊  ┊┊  ┊┊ ✿ ┊  ┊┊ ✿✿ ┊  ┊┊  ┊  ✿✿ اپم عزیزم