به دنبال...

به دنبال کسی باش                                                                             که تو روبه خاطر زیبایی های وجودت زیباخطاب کنه نه به خاطرجذابیت های ظاهریت.

کسی رو که دوباره باهات تماس بگیره،حتی وقتی تلفن هاشو جواب نمیدی!!

کسی که حاظرباشه تورو به تموم دنیا نشون بده حتی وقتی توساده ترین لباس ها هستی.

کسی که دست تورو در مقابل دوستاش بگیره.

در انتظار کسی باش که مایل باشه پیشونی تورو ببوسه.

در انتظارکسی باش که بی وقفه به یاد بیاره تا چه اندازه براش مهمی ونگران توست،وچقدر خوشبخه که تو رو کنارش داره.

کسی که وقتی تورو میبینه به اطرافیانش بگه اون خودشه،همونی که میخواستم.........

/ 1 نظر / 16 بازدید
آدمک

به دنبال کسی باش که تو روبه خاطر زیبایی های وجودت زیباخطاب کنه نه به خاطرجذابیت های ظاهریت.[گل][گل]عالی بود