خداحافظی

سلام دوستای گلم.

هر سلامی یه خداحافظی داره.وقت خداحافظی ما هم رسید.

وبلاگمو خیلی دوست داشتم ولی به دلیل هایی باید تنهاش بذارم.البته فعلا,شاید دوباره برگشتم و راهش انداختم.

دوستون دارم.دلم براتون تنگ میشهدل شکسته ماچبای بای

/ 14 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
راک بادم

مهر دل ما مدام تقدیم شما / عمری که شود به کام تقدیم شما / پیدا نشد آن هدیه که در شان شماست / یک باغ گل یاس با سلام تقدیم شما. ببخشید که دیر جواب میدم دلم خیلی براتون تنگ شده بود آخه گرفتار کنکور بودم خلاصه دیه تموم شد

reza

salam

موفقیت در کمین شماست

امروز گامی برای موفقیت برداشته اید؟ مجموعه ی آموزشی سریع خوانی همراه با نرم افزار ارائه شده توسط استاد بزرگ کتاب خوانی جهان مجموعه ی 7 راز بزرگ انگیزه مجموعه ی آموزشی استفاده از قدرت حافظه مجموعه ی آموزشی استفاده بهینه از شرایط بد و بدشانسی ها مجموعه ی آموزشی تفکر تحول برانگیز مجموعه ی آموزشی تمرکز جادویی مجموعه ی آموزشی راه های اجرایی کسب ثروت مجموعه ی آموزشی مثبت اندیشی و اعتماد به نفس مجموعه ی آموزشی پیروزی در تعاملات روزانه بسته ی آموزشی نکات طلایی برای موفقیت دانشجویان بسته ی آموزشی نکات طلایی در صحبت کردن با کودکان زود دیر می شود 2139947072

راک بادم

لیاقت می خواهد واژه ” ما ” شدن لیاقت می خواهد “شریک ” شدن تو خوش باش به همین “با هم ” بودن های امروزت من خوشم به خلوت تنهایی ام تو بخند به امروز… من میخندم به فرداهایت . . . _____________________________ lممنونم ازت[چشمک]

امیر حسین

سلام دلمون خیلی برات تنگه ... ایشالللله که موفق باشی... اومدی بهم سر بزن...

امیر حسین

سلام خوب دیگه دوستای خوبو که فراموش نمی کنیم... امیدوارم زود زود برگردی.... و بازم وبلاگتو راه بندازی...

راک بارم

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼ يكي در آرزوي ديدن توست.../ يكي در حسرت بوسيدن توست.../ ولي من ساده و بي ادعايم.../ تمام هستيم خنديدن توست../ ▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼

راک بارم

✦✦✦✦✦✦◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆✦✦✦✦✦✦ ✦✦✦✦✦✦◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆✦✦✦✦✦✦ www.mehdiandrock.blogfa.com دلامون بزرگه تنگش نکنیم ، زندگی آسونه سختش نکنیم ، رفاقتها قشنگه ترکش نکنیم ✦✦✦✦✦✦◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆✦✦✦✦✦✦ ✦✦✦✦✦✦◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆✦✦✦✦✦✦

راک بارم

✦✦✦✦✦✦◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆✦✦✦✦✦✦ ✦✦✦✦✦✦◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆✦✦✦✦✦✦ هـــــیـــــچ وقــــت اشــــک اونــــی که دوســـــش داری رو درنــــــیار... چـــــون ممــــکنه هـــــــمراه اشــــــکاش از چشـــــــمش بیوفــــــتی...!!! ✦✦✦✦✦✦◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆✦✦✦✦✦✦ ✦✦✦✦✦✦◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆✦✦✦✦✦✦

جواد

وبت خیلی خیلی خیلی قشنگه . . . ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک میکنی؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ ִ ִ ִ