چه کسی میگوید   که گرانی اینجاست؟   دوره ارزانی ست   چه شرافت ارزان   تن عریان ارزان   ودروغ از همه چی ارزان تر   آبرو قیمت یک تکه ی ... ادامه مطلب
/ 33 نظر / 16 بازدید
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
4 پست